Misja Stowarzyszenia

Misją Stowarzyszenia Aktywne Życie jest modelowanie postaw:

 • osób niepełnosprawnych ruchowo poprzez pokazywanie, że bez względu na stopień niepełnosprawności możliwa jest realizacja marzeń
  i aktywne życie,
 • pełnosprawnego społeczeństwa poprzez edukowanie i uwrażliwianie na potrzeby osób niepełnosprawnych.

 


Wizja Stowarzyszenia

Dążymy do tego, aby:

 • własną postawą i działaniami pokazywać osobom niepełnosprawnym ruchowo, że marzenia są w głowie, a nie w rękach czy nogach
  – a więc możliwa jest ich realizacja,
 • każda osoba z niepełnosprawnością, która potrzebuje pomocy w tym, aby wyjść z domu – zrobiła to,
 • być częścią wyedukowanego społeczeństwa, które postrzega osoby z niepełnosprawnością jak równorzędnych partnerów.

 

Cele strategiczne:

 • Rozbudzanie wiary u osób z niepełnosprawnością w możliwości pokonywania przez nie barier fizycznych i mentalnych.
 • Poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnością ruchową.
 • Popularyzacja sportu osób niepełnosprawnych.
 • Upowszechnianie idei równych szans i akceptacji społecznej osób z niepełnosprawnością.
 • Propagowanie idei wolontariatu w społeczeństwie obywatelskim.
 • Zwiększanie efektywności i skuteczności realizowanych projektów pozyskiwanych funduszy na działalność.

Aktywni „Niezniszczalni”

Certyfikat Jakości Pracy