Od lutego do czerwca 2017r. Stowarzyszenie Aktywne Życie realizowało projekt edukacyjny „Bajki Bez Barier”.

Celem projektu było oswajanie tematu niepełnosprawności - edukacja uczniów o wybranych formach niepełnosprawności poprzez bajkoterapię.  Projekt adresowany był do katowickich szkół podstawowych.

„Bajki Bez Barier” są opowiadaniami, w których w bardzo prosty sposób jest przedstawiony problem niepełnosprawności lub choroba, z którym niejednokrotnie spotykają się dzieci w swoim środowisku lub w szkołach u swoich rówieśników. Naszym celem było wyjaśnienie dzieciom poprzez bajkę nietypowych zachowań, przełamywanie stereotypów i odkrywanie wyjątkowości każdego człowieka.
Zajęcia prowadzone były przez Panią Elżbietę Dzierzęga, która rozpoczęła realizację projektu od przeprowadzenia diagnozy potrzeb szkół zakwalifikowanych do projektu, a następnie opracowała scenariusze zajęć dedykowane każdej z poszczególnych szkół.

W projekcie wzięło udział 115 uczniów z 4 katowickich szkół podstawowych:
1. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Brzechwy
2. Szkoła Podstawowa nr 13 im. Św. Barbary
3. Szkoła Podstawowa nr 27 im. Władysława Szafera
4. Szkoła Podstawowa nr 51 im. Fryderyka Chopina
W każdej z grup biorących udział w zajęciach z bajkoterapii odbyło się pięć spotkań warsztatowych z dziećmi oraz spotkania podsumowujące projekt.

Podczas zajęć warsztatowych prowadząca poprzez krótką pogadankę wprowadzała uczestników do tematu niepełnosprawności przy wykorzystaniu prezentacji powerpoint i materiałów video.  Następnie czytana była bajkę o niepełnosprawności lub chorobie z cyklu "Bajki bez barier". Po przeczytanej bajce uczestnicy dowiedzieli się jak należy się zachować – co robić, a czego nie robić w obecności osoby z danym rodzajem niepełnosprawności lub chorobą (tzw, savoir - vivre wobec osób z niepełnosprawnością).  Po zajęciach uczniowie otrzymywali zadanie do wykonania w domu lub na lekcjach z wychowawcą - pracę plastyczną na temat omówionej niepełnosprawności konkretnie wybraną przez prowadzącego techniką.

Podczas spotkań podsumowujących projekt każda ze szkół otrzymała dyplom, a dla każdego z uczestników przygotowany i wręczony został dyplom imienny. Ponadto każda ze szkół otrzymała dwie książki. Pierwsza z nich zawierała pisemną diagnozę potrzeb, pięć scenariuszy zajęć, bajki, savoir - vivre wobec osób niepełnosprawnych oraz sprawozdaniem z przeprowadzonego projektu. Publikacje z tej książki będą mogły być wykorzystywane w szkole w pracy z kolejnymi grupami dzieci zarówno niepełnosprawnych, jak i pełnosprawnych w zakresie edukacji o niepełnosprawności. Druga natomiast była zbiorem prac dzieci danej szkoły na temat wybranych niepełnosprawności.

Sklep Bez Barier - akcesoria, części, wózki

Informator - Katowice Bez Barier

Cykl wypraw - Łam bariery - sięgaj dalej

Aktywni „Niezniszczalni”

W mediach...

Drużyna Rugby na Wózkach - DRAGONS

Powiatowa Społeczna Rada d/s Osób Niep.