W październiku 2009r. Stowarzyszenie uruchomiło internetowy informator „Katowice Bez Barier”, którego założeniem jest ukazanie stanu faktycznego dostosowania katowickich budynków użyteczności publicznej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, tak aby każda osoba niepełnosprawna mogła przed wyjściem z domu sprawdzić, jakich przystosowań może spodziewać się w miejscu, do którego się udaje i samodzielnie mogła ocenić czy obiekt, do którego planuje się udać jest, przy uwzględnieniu własnego stopnia niepełnosprawności, dostępny.

Budowa informatora sfinansowana została przez Urząd Miasta Katowice i bardzo cieszy nas fakt, że dzięki temu możliwe było powstanie tego innowacyjnego projektu ułatwiającego funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w przestrzeni miejskiej.

Informator „Katowice bez barier” jest powszechnie dostępny i bieżąco aktualizowany oraz uzupełniany o kolejne obiekty dzięki stałej współpracy i finansowaniu projektu przez Urząd Miasta Katowice, który otrzymał za inicjatywę miejskiego informatora dla niepełnosprawnych „Katowice bez barier” nagrodę Samorządu Równych Szans 2012.

Informator - Katowice Bez Barier

Aktywni „Niezniszczalni”

Nagroda za informator - TVN 11.10.2012

Gazeta Wyborcza - 7.01.2010