„Miejska Dżungla” to akcja społeczna mająca na celu przełamywanie barier pomiędzy osobami niepełnosprawnymi, a pełnosprawnym społeczeństwem. Za pomocą ulotek, plakatów, konkursów i imprez w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych próbujemy dotrzeć do świadomości młodych ludzi. Akcja organizowana jest przez Urząd Miejski w Katowicach, ZHP, Stowarzyszenie Chorych na SM oraz nasze Stowarzyszenie. Pierwsza edycja akcji odbyła się w 2009r.

 

 

 

 

 

Aktywni „Niezniszczalni”