Testowanie dostępności obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych obejmuje sprawdzenie dostępności od miejsca parkingowego, poprzez wejście, dostępność wnętrza toalety, możliwości samodzielnego korzystania z świadczonych w obiekcie usług.
Po sprawdzeniu dostępności zostaje sporządzony raport, w którym zamieszczone  są wszystkie uwagi i miejsca wymagające poprawy lub uzupełnienia, ze wskazaniem optymalnego rozwiązania.
Obiekt jest testowany przez osobę niepełnosprawną na co dzień poruszająca się na wózku.

Oferta i cennik.

Podczas warsztatów uczestnicy będą mogli dowiedzieć się czy i jak pomagać osobom niepełnosprawnym, poznać zasady savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych, doświadczyć trudności z jakimi osoby niepełnosprawne stykają się na co dzień.
Zajęcia rozpoczynają się od krótkiego przeszkolenia, następnie przeniosą się w przestrzeń miejską, aby uczestnicy w naturalnych warunkach (a nie sztucznie stworzonej przestrzeni treningowej) mogli doświadczyć codzienności z perspektywy osoby niepełnosprawnej.

Oferta i cennik.

Łamanie barier i stereotypów warto zacząć od poznania problemu, którego dotyczą.
Zrozumienie czym jest, i czym nie jest niepełnosprawność, w znacznej mierze pozwoli na wyeliminowanie obaw, zauważenie aktywności i atrakcyjności działań podejmowanych przez osoby niepełnosprawne.
W czasie prelekcji połączonej z prezentacjami multimedialnymi uczestnicy zajęć poznają podstawowe zasady savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych, obejrzą filmy i reportaże przedstawiające aktywność osób niepełnosprawnych, dowiedzą się czym jest wolontariat na rzecz osób niepełnosprawnych – na przykładach działań realizowanych przez Stowarzyszenie Aktywne Życie.

Oferta i cennik.

Sklep Bez Barier - akcesoria, części, wózki

Informator - Katowice Bez Barier

Cykl wypraw - Łam bariery - sięgaj dalej

Aktywni „Niezniszczalni”

W mediach...

Drużyna Rugby na Wózkach - DRAGONS

Powiatowa Społeczna Rada d/s Osób Niep.